Tel: +31617984229     Email : info@chakverhuizing.nl

Privacy Policy

Algemeen

De voorwaarden van deze privacyverklaring zijn van toepassing op de website www.chakverhuizing.nl

Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Chakverhuizing verstrekt en Chakverhuizing verzamelt, zal Chakverhuizing zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Chakverhuizing mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Chakverhuizing niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Chakverhuizing gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Chakverhuizing zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Chakverhuizing niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Chakverhuizing de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Chakverhuizing behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Cookies

Chakverhuizing zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

De informatie die Chakverhuizing verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Chakverhuizing heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Chakverhuizing gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

  • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;

  • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;

  • het verfijnen en optimaliseren van de strategie├źn voor advertentiecampagnes.

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze privacy verklaring zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.